de Stichting

Stichting Kinderboerderij Limmel
 
Algemeen:
KvK-nummer: 62056239
RSIN/fiscaal nummer: 854621386
IBAN: NL84 RABO 0301 1635 61
Bestuur:
Voorzitter: Marc Hendriks Vice voorzitter: Gertjan Nijnuis
Secretaris: Anita Kraft
Penningmeester: David Winkens
Coördinator: Anita Kraft
Vrijwilligers
De kinderboerderij draait vooral op vrijwilligers. We noemen namen van iedereen die er minstens eens per maand werkt: Liet, Shannen, Alexandra, Anja, Jill, Sammy, Keano, Flip, Paul, Melanie, Ronnie, Miriam, Colette, Peter, Shanice, Roxanne, Elvira, Mike.
Samenwerking:
Buurtplatform Limmel
het Lochtmanhuis
Carnavalsvereniging de Braaniemeekers
en vooral de buurtbewoners.
De Samenwerkende Dierenorganisaties in Maastricht hebben een folder gemaakt: hier kunt u die zien: Folder-Samenwerkende-Dierenorganisaties-in-Maastricht2023.pdf
Veiligheid
Zoönosen zijn ziektes die van dier over kunnen gaan op de mens. De kinderboerderij heeft een keurmerk Zoönosen. Het betekent dat er maatregelen zijn genomen om het risico op besmetting van dier op mens zo klein mogelijk te houden. Hiervoor wordt er jaarlijks, met de dierenarts, een checklist ingevuld die bestaat uit een algemeen deel met vragen en een deel met vragen per diersoort: schapen en geiten, runderen, paarden, ezels, varkens, pluimvee en (water) vogels. Als we het goed doen, komt er ieder jaar een sticker bij. Het keurmerk hangt bij de poort, voor iedereen zichtbaar. Voor meer informatie: https://www.gddiergezondheid.nl/keurmerkzoonosen
Ontstaan:
De kinderboerderij Limmel bestaat sinds 1985 en heeft tot november 2014 deel uitgemaakt van de Stichting Buurtraad Limmel. Op 21 november 2014 is de Stichting Kinderboerderij Limmel opgericht. Wim Gorren publiceerde op 14 december 2020 een mooi historisch overzicht: Historie_Hoeve_Rome_en_Kinderboerderij_Limmel Te downloaden als pdf.
Doel:
Deze stichting heeft tot doel de toekomst van de kinderboerderij te borgen als ontmoetingsplek voor jong en oud waar het goed toeven is voor mens en dier.
We hebben geen fokprogramma’s en vangen in samenwerking met de dierenambulance dieren op bij onze kinderboerderij.
Laagdrempeligheid en de sociale component zijn speerpunten van onze stichting.
Financiën:
Het stichtingsbestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt voor haar werkzaamheden voor de kinderboerderij geen financiële vergoeding.
Alle vergaarde financiële middelen worden aangewend ten gunste van de kinderboerderij Limmel.
Haar inkomsten vergaart de Stichting Kinderboerderij Limmel door een jaarlijkse collecte in de wijken Limmel en Nazareth te Maastricht. Verder hebben wij een aantal vaste en losse donateurs die onze kinderboerderij een warm hart toedragen
Omdat we geen subsidie krijgen, zijn we erg afhankelijk van donaties en sponsoring. Het geld wordt voor 100% gebruikt voor de dieren. Wilt u doneren? U vindt de IBAN bovenaan deze pagina. En natuurlijk zijn we u bijzonder dankbaar.
 
Ook vangen wij in de vakanties kleine huisdieren op tegen een geringe vergoeding en is er voor onze gasten de mogelijkheid om versnaperingen te kopen of voor de dieren bakjes voer.
Onze inkomsten worden gebruikt voor de verzorging van onze dieren en onderhoud en waar mogelijk uitbreiding van onze Kinderboerderij om zo mede de toekomst van de kinderboerderij te borgen.
De stichting beschikt zowel over een betaal als een spaarrekening bij de Rabobank Meerssen.
Jaarlijks wordt er een onafhankelijke controle uitgevoerd over de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven, verwerkt in de boekhouding van de Kinderboerderij.
Toekomst:
We willen met de kinderboerderij zowel fysiek als visueel aansluiten bij het Buitengoed Geul & Maas, als meest zuidelijke toegang tot dit gebied dat zich uitstrekt van Maastricht-Limmel tot Schin-op-Geul/Valkenburg.
Deze aansluiting biedt ons de mogelijkheid het terrein van de kinderboerderij opnieuw in te richten en te splitsen in een publiek/educatiegedeelte en een groot gebied bestemd voor onze dieren.